Wat is ALS?

ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een neuromusculaire aandoening, een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. ALS is progressief van aard, dat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruitgaat. De ziekte veroorzaakt meestal geen pijn en tast het verstand niet aan. Ook blijven de zintuigen (gevoel, smaak, gezicht, reuk en gehoor) doorgaans intact, evenals de werking van darmen en blaas. De seksuele functies blijven lang behouden. Wel worden uiteindelijk alle spieren, behalve de hartspier, aangedaan. De oorzaak van ALS is nog niet bekend. Algemeen wordt aangenomen dat er verschillende factoren zijn waarvan er meerdere tegelijk bij iemand aanwezig moeten zijn voordat de ziekte zich openbaart. Die factoren kunnen een verhoogde genetische aanleg zijn in combinatie met bepaalde omgevingsfactoren of leefgewoonten.

Bekijk het filmpje van Stichting ALS Nederland voor meer informatie over deze aandoening.

Feiten en cijfers