Beven of tremor

De neuroloog stelde mogelijk de diagnose van essentiele of familiale tremor. Echter, ook bij tremor als uiting van ziekte van Parkinson, kunnen volgende behandelingen de tremor onderdrukken.

Als behandeling kan propranolol worden voorgeschreven. Dit is een beta-blokker die in oplopende dosissen wordt voorgeschreven tot maximaal 240 mg per dag, te verdelen over twee giften of in 1 gift met gereguleerde afgifte. Propranolol kan de bloeddruk verlagen. Daardoor kan u zich draaiierig voelen of duizelig bij het (snel) rechtstaan. Om deze vervelende bijwerking te voorkomen, kan u wat zout toevoegen aan de voeding, iets meer drop eten en voldoende vocht drinken (1,5 a 2 liter per dag tot ten laatste 2 uur voor het slapen gaan).

Een andere optie is primidon. Dit is een oud anti-epilepticum dat echter heel goed deze tremor kan onderdrukken. Dit medicijn wordt langzaam opgebouwd tot de dosis die bij u het beven onderdrukt en geen ernstige bijwerkingen veroorzaakt. Meest belangrijke bijwerking is vermoeidheid. Hier vindt u het opbouwschema.

Als de tremor sterk gerelateerd is aan psychische spanning, kan een opbouwende dosis van een benzodiazepine helpen. Dit wordt over drie gelijke giften per dag ingenomen.<

PascalProot@gmail.com