Vermoeidheid en Chronisch vermoeidheidssyndroom

Abnormale vermoeidheid kan in 80 % van de gevallen toe te schrijven zijn aan psychische factoren, zoals een depressief of angstig syndroom. Ook fysische factoren kunnen een oorzaak zijn: ziekte van Pfeiffer of mononucleose, een onopgemerkte infectie, problemen met de schildklier, bloedarmoede, diabetes, een slaapstoornis, een tekort aan vitaminen of bepaalde oligo-elementen, een te strikt dieet dat het lichaam uitput.

criteria:

patient moet volgende drie symptomen hebben:

-Een belangrijke stoornis om zoals voorheen te functioneren sinds ruim zes maanden samen met vermoeidheid, die nieuw is. De vermoeidheid is niet het gevolg van aanhoudende overdreven inspanning. De vermoeidheid mindert niet bij rust.

-ongemak na de inspanning

-gebrek aan verkwikkende slaap

frequentie en ernst van symptomen moet worden geevalueerd

Minstens 1 van de volgende is ook vereist:

-cognitieve stoornis

-orthostatische intolerantie

Er moet worden getwijfeld aan deze diagnose als u deze symptomen niet de helft van de tijd zou hebben met een matige of ernstige intensiteit.

Veel patienten met chronisch vermoeidheidssyndroom en bij uitbreiding veel patienten met onbegrepen klachten, worden door ons klassieke gezondheidssysteem niet op een adequate manier opgevangen.

Deze groep dreigt uit te groeien tot complexe CVS-patienten bij wie het ziektebeeld onderdeel is van de persoonlijkheid en de patient op fysiek, psychosociaal en werkgerelateerd vlak al zo veel schade heeft opgelopen dat de situatie nog moeilijk omkeerbaar is.

Evenwichtige levensgewoontes en voedingssupplementen kunnen helpen bij vermoeidheid.

lees ook hier