Oculaire myasthenia gravis

Symptomen zijn dubbelzicht in wisselende richting en / of een afhangend ooglid. Symptomen zijn heftiger bij vermoeien van de ogen zoals met de auto rijden, televisie kijken, lezen, ...

Slechts bij 40 % der patienten slaat een behandeling aan.

Mestinon blokkeert de activiteit van de antilichamen. Voornaamste bijwerking van Mestinon zijn darmklachten en buikloop. Daarom start de behandeling met een lage dosis die op geleide van de symptomen en de bijwerkingen wordt opgedreven.

Bij voorbeeld:

start met Mestinon 60 mg drie maal daags

geleidelijk te verhogen tot zes à tien tabletten per dag

De duur tussen de verschillende innames is individueel verschillend. Soms wordt aanbevolen om twee tabletten op hetzelfde moment in te nemen.

Vaak werkt Mestinon niet (afdoende) en wordt prednison (bv. Medrol) voorgeschreven. Dit is een corticosteroied. De startdosis is 20 tot 40 mg per dag.  Na een viertal weken wordt geprobeerd de dosis te minderen.

Slapeloosheid is een mogelijke bijwerking. Opdat de nachtrust hierdoor niet verstoord wordt, is het belangrijk prednison 's morgens in te nemen.

Maagklachten worden voorkomen door preventief Omeprazol (20 of 40 mg) elke dag in te nemen.

Om botontkalking ten gevolge van langdurig corticosteroiedgebruik te voorkomen is aan u alendroninezuur 70 mg 1 x per week voorgeschreven.

We verzoeken uw huisarts om na het starten van deze corticosteroieden de suikerspiegel in het bloed te evalueren om uitgelokte suikerziekte op te sporen.

Tot slot is gewichtstoename een vaak voorkomende vervelende bijwerking.

Het is belangrijk dat na langdurig prednison-gebruik, er rustig wordt afgebouwd met de prednison dosering. Wanneer er van een normale dosering na lang gebruik ineens geen prednison meer wordt toegediend, kunnen er serieuze problemen optreden in het lichaam.

Een derde groep medicijnen zijn de immunosuppressiva. Er is goede ervaring met mycofenolaat mofetil (Cellcept). Er wordt gestart aan een dosis van 2 x 500 mg. Azathioprine (Imuran) is een ander immunosuppresief middel.

Bij gebruik hiervan is het heel belangrijk regelmatig bij de huisarts een bloedonderzoek te laten gebeuren.<

PascalProot@gmail.com


klik hier.