Behandeling CIDP

CIDP staat voor chronische immune demyeliniserende polyneuropathie. De vettige schede rond veel zenuwen is door een ontsteking chronisch aangetast waardoor ze ziek zijn.

In de behandeling wordt zo snel als mogelijk gestart met immunoglobulines. De dosis en snelheid van toediening in het ziekenhuis wordt bepaald aan de hand van respectievelijk gewicht en inschatting van de kans op bijwerkingen. U wordt hiervoor vijf dagen opgenomen. wetenschappelijke evidentie voor deze behandeling 

Een andere behandelmogelijkheid zijn corticosteroieden. een inductiedosis van 64 mg per dag wordt voorgeschreven gedurende 12 weken vooraleer te besluiten dat de therapie ineffectief is. Als de behandeling aanslaat wordt deze dosis gehandhaafd tot de spierkracht normaal is of het herstel gestagneerd. De dosis wordt traag afgebouwd over 1 à 2 jaar met nadien een poging tot stop.

Tijdens een langdurige behandeling met corticosteroieden moet u zich beschermen tegen mogelijke bijwerkingen.

Slapeloosheid is een mogelijke bijwerking. Opdat de nachtrust hierdoor niet verstoord wordt, is het belangrijk prednison 's morgens in te nemen.

Maagklachten worden voorkomen door preventief Omeprazol (20 of 40 mg) elke dag in te nemen.

Om botontkalking ten gevolge van langdurig corticosteroiedgebruik te voorkomen is aan u alendroninezuur 70 mg 1 x per week voorgeschreven.

We verzoeken uw huisarts om na het starten van deze corticosteroieden de suikerspiegel in het bloed te evalueren om uitgelokte suikerziekte op te sporen.

Tot slot is gewichtstoename een vaak voorkomende vervelende bijwerking.

Als de corticotherapie niet aanslaat kan gedacht worden aan plasmaferese of immunosuppressiva.Voor dergelijke behandeling zal uw neuroloog samenwerken met academische centra (bij voorbeeld in Rotterdam of Gent).

PascalProot@gmail.com