Polyneuropathie door chemotherapie

Chemotherapie veroorzaakt polyneuropathie bij 38 % van de patienten behandeld voor kanker. De belangrijkste verwekkers zijn vincristine, taxanen, platinumderivaten, bortezomib en thalidomide. De kanker zelf of reeds bestaande suikerziekte verwekken soms ook polyneuropathie. Ook een tekort aan Vitamine B12 - doordat de kanker u een goede eetlust ontneemt – veroorzaakt polyneuropathie. Vaak heeft uw polyneuropathie meer dan één oorzaak.

De eerste symptomen starten meestal in de eerste weken na aanvang van de therapie. U ervaart tintelingen, pijn en/of een verdoofd gevoel. Verlies aan spierkracht komt minder vaak voor. Omdat het medicijn nog in de zenuwen aanwezig is, kunnen de klachten verslechten in de weken tot maanden na stoppen van de behandeling.

Soms kan een andere toedieningswijze van de chemotherapie helpen om geen polyneuropathie te krijgen. Het verminderen van de dosis en toedieningsfrequentie van de chemotherapie wordt overwogen als de polyneuropathie te heftig wordt.

U moet begrijpen dat niet alle symptomen die ontstaan door de polyneuropathie kunnen behandeld worden met een medicijn. Het doffe gevoel zal niet verbeteren. Wanneer u een vervelend gevoel ervaart in de voeten, kunnen andere sokken / kousen of schoenen helpen. Bij een gestoord evenwicht is het zinvol dat u een fysiotherapeut consulteert.

PascalProot@gmail.com